Career Guidance en Outplacement

Career Guidance

Wij ondersteunen u bij het nemen van beslissingen over het ontwikkelen en managen van uw werknemers op individueel, organisatie of business niveau. U krijgt meer inzicht in uw medewerkers: Wat motiveert hen? Wat zijn de belangrijkste werksterkten? Wat zijn eventuele beperkende factoren? Waar ligt hun potentieel?

Via een proactieve begeleiding helpen wij uw medewerkers bij het optimaliseren van hun bestaande situatie of bij het vinden van een nieuwe inspirerende uitdaging binnen uw organisatie.

Wij staan u bij in het opbouwen van een duurzame relatie met uw medewerkers. Indien zij na het in kaart brengen van hun loopbaanverwachtingen toch beslissen om uw organisatie te verlaten, dan kan u als organisatie er zeker van zijn dat dit gebeurt om de juiste redenen en onder de beste omstandigheden

Outplacement

Outplacement betekent vaak een onvrijwillig afscheid van de bestaande werkomgeving. Wanneer u als organisatie of uw medewerker, om welke reden dan ook, niet meer verder kan in de huidige functie, is dat altijd vervelend. Soms kan er binnen de organisatie een andere plek worden gevonden. Het kan ook zijn dat er gezocht moet worden naar een functie buiten de organisatie. Hoe dan ook, er is sprake van een afscheid. Maar gelukkig kan elk afscheid tevens een nieuw begin zijn.

Medewerkers ontslaan is voor iedereen moeilijk. Wat ook de situatie is, het is belangrijk dat u weet wat uw plichten zijn in een ontslagsituatie. In bepaalde gevallen bent u als werkgever verplicht tot outplacement. In andere gevallen kan u hier vrijwillig voor kiezen.

Sinds 1 januari 2014 zorgt de invoering van het eenheidsstatuut voor een uitbreiding van het recht op outplacement.

Uw bezorgdheid over het welzijn van uw ex-medewerkers draagt immers bij tot een verhoogde inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van uw ontslagen medewerkers en biedt u als organisatie een aantal voordelen:

  • Het gesprek over het ontslag verloopt vlotter
  • Het risico op conflicten wordt beperkt
  • Het heeft een positieve invloed op de sfeer en de motivatie bij de andere medewerkers
  • Het imago van de organisatie wordt in een positief daglicht gesteld
  • De kosten verbonden aan het outplacement zijn beroepskosten en bijgevolg fiscaal aftrekbaar.

Toon dat u als organisatie begaan bent met uw ontslagen medewerkers en uw verantwoordelijkheid wil opnemen en gun de medewerkers die u moet ontslaan een outplacementbegeleiding via Carero. Wij begeleiden en adviseren u gedurende dit proces en vertrekkende vanuit de noden van uw organisatie en uw ontslagen werknemers.

 

stock-photo-tree-in-hand-on-white-background-255639847

Career Guidance

Career Guidance kan in het teken staan van interne mobiliteit, teamanalyse of leiderschapsontwikkeling.

Lees meer

stock-photo-a-tree-protected-by-a-woman-s-hands-244684804 - kopie

Outplacement

Lees hier meer informatie over de huidige regelgeving inzake outplacement.

Lees meer