Waar kunnen wij u in bijstaan?

Interne Mobiliteit

Maar liefst 79% van alle vacatures worden ingenomen door nieuwe werknemers van buiten de organisatie. Probleemvacatures zijn de uitzondering op die regel.  De helft van de werknemers vindt bovendien dat hij te weinig kansen krijgt van zijn werkgever om door te groeien naar andere jobs binnen de organisatie.  Terecht of Onterecht?

Het antwoord op de vraag is te zoeken bij een onderbouwde interne doorstroming waarbij twee partijen elkaar moeten vinden. Dat de wegen kunnen scheiden behoort tot de mogelijkheden, maar niet zonder voorafgaande loopbaangesprekken.  De bedoeling van dergelijke gesprekken is dat de medewerkers een duidelijk zicht krijgen op wat ze zelf willen en dat de organisatie tijdelijk kan inspelen op die signalen.  Een goed intern mobiliteitsplan maakt het mogelijk om ad hoc opleidingsacties te vervangen door strategische opleidingen die beantwoorden aan de nood van de medewerkers en uw organisatie.  Opleidingsinspanningen die passen in het verwachtingspatroon van medewerkers en afgestemd zijn op bedrijfsdoelstellingen zijn het meest rendabel.

Interne mobiliteit of jobrotatie bevordert immers de uitwisseling van ideeën. Daarnaast biedt het medewerkers de kans zich te ontwikkelen. Dat versterkt hun inzetbaarheid en motivatie waardoor de wendbaarheid van uw organisatie verhoogt. Bovendien kennen eigen mensen het netwerk van de organisatie door en door. De inwerking loopt daardoor vlot. En alleen al vanuit het kostenperspectief is jobrotatie rendabeler dan extern aanwerven.  U vermijdt grote ontslag- en aanwervingskosten.

Interne mobiliteit zou dus top-of-mind moeten zijn en geen noodscenario.

Teamanalyse

Het lijdt geen twijfel dat teams het meest essentiële element vormen in de productiviteit van uw organisatie. Nochtans presteren de meeste teams beduidend onder hun niveau wat op lange termijn nefast voor uw organisatie kan zijn.

Hoe kunt u uw teams dan optimaal laten samenwerken om beter te presteren? Wat is het sleutelelement om de teamleden te doen samenwerken in teamverband en niet als een groep individuen?

De sleutel tot doeltreffend presteren is weten op welke domeinen uw team verdere ontwikkeling nodig heeft.  Het opsporen van mogelijke conflictzones en het creëren van een platform voor open communicatie zijn daarbij essentieel om een doelgericht ontwikkelingsprogramma op te stellen.

Tijdens een workshop onder begeleiding van een deskundige maken de teamleden een grondige analyse van alles wat het team en de organisatie aanbelangt.  Alle standpunten worden op tafel gelegd en besproken vanuit het gedragsprofiel van elk teamlid.  Het team krijgt een duidelijk zicht op hun sterktes en zwaktes en hun bijdrage aan de organisatie.

In de workshop worden vragen beantwoord als:

 • Welke rol speelt ieder teamlid?
 • Wat zijn de zwakke punten van het team?
 • Hoe pakken we deze zwaktes aan?
 • Worden de kwaliteiten van ieder teamlid benut?
 • Welke leiderschapsstijl stimuleert het team om beter te presteren?

Na afloop kent u als organisatie zowel de individuele als team trainingsbehoeften als ook de ontbrekende competenties die u via aanwerving kan invullen.

Leiderschapsontwikkeling

Het management besteedt gemiddeld 80% van zijn tijd aan medewerkers die zwak presteren*. Als er zo weinig aandacht besteed wordt aan mensen die goede en topprestaties leveren, hoe weet u dan of zij optimaal functioneren?

Over welke management tools beschikken uw leidinggevenden om vlug te zien waarom iemand onder zijn niveau presteert, om goede presteerders gefocust te houden en ondertussen precies de nodige begeleiding te bieden aan de toppresteerders?

Door inzicht in zichzelf op te doen kunnen uw managers/leiders hun invloed op anderen beter begrijpen, hun te ontwikkelen punten bepalen en hun efficiëntie verhogen.

Tijdens de screening gaan we volgende competenties na:

 • Visie
 • Impact
 • Invloed
 • Communicatie
 • Teamgerichtheid
 • Organisatie
 • Gedrevenheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Strategisch inzicht

Goede leiders kunnen hun invloed op anderen beter begrijpen, hun te ontwikkelen punten bepalen en hun efficiëntie verhogen.