Outplacement

Outplacement: voor wie?

Bijna iedereen krijgt er wel een keer mee te maken: het bedrijf waar je werkt houdt ermee op of slankt af. Een reorganisatie. Soms krijg je weer een functie binnen hetzelfde bedrijf, maar soms ook niet. Dan moet je buiten het bedrijf een andere job gaan vinden en kan er sprake zijn van een vrijwillig of verplicht aangeboden outplacement of ontslagbegeleiding. Wat te doen in dat geval?

“Je bent niet ontslagen omwille van dringende redenen en je hebt een opzegtermijn van minstens 30 weken (of een hiermee corresponderende opzegvergoeding)?”

 •       Dan moet je werkgever je een outplacementbegeleiding aanbieden.
 •       Doet hij dit niet, dan kan je dit zelf regelen.
 •      Je bent niet verplicht om in te gaan op het outplacementaanbod

“Je bent niet ontslagen omwille van dringende redenen en je hebt een opzegtermijn van minder dan 30 weken (of een hiermee corresponderende opzegvergoeding)?”

 •       Dan heb je recht op een outplacementbegeleiding indien je op het moment van je ontslag 45 jaar of ouder was én gedurende een jaar ononderbroken bij je werkgever       tewerkgesteld was.
 •       Beantwoord je aan deze voorwaarden, dan ben je verplicht om op het outplacementaanbod in te gaan als je een werkloosheidsuitkering wil ontvangen.
 •       Biedt de werkgever je geen outplacementbegeleiding aan, dan is het aan jou om dit te regelen.

Meer info over je rechten en plichten vind je op de RVA-site.

 Wil jij investeren?

Soms kun je zelf een outplacementbureau uitkiezen. Maar vaak heeft de werkgever een contract voor alle werknemers afgesloten met een of meer outplacementbureaus. Dan kun je alleen selecteren op consultant/adviseur.  Indien je in aanmerking komt heb je recht op een outplacement gedurende een maximale periode van 12 maanden, verdeeld over 3 fasen van telkens 20 uren, gratis en voor niks. De kosten van het outplacement worden immers gedragen door de werkgever of het Sociaal interventiefonds.

Dus haal eruit wat je eruit kunt halen. Het zal je niet snel weer gebeuren dat je de kans krijgt om met professionele begeleiding je verdere loopbaanplan uit te stippelen. Benut deze kans en doe er blijvend je voordeel mee!

Hoe gaan we te werk?

Wij bieden u als ontslagen werknemer ondersteuning bij het analyseren van je loopbaan en bij het opstellen van nieuwe doelen gericht op het vinden van een nieuwe job. We bieden advies en relevante feedback. We helpen je bij het analyseren van jobaanbiedingen, het voorbereiden en evalueren van sollicitatiegesprekken en we begeleiden je tijdens de laatste stappen van het afhandelen van een contract.

 •  Geef je traject je eigen kleur: Het traject en de duur lijken vaak al vast te staan. Maar zelfs dan heb je zelf nog invloed op de invulling ervan. Wil jij speciaal aandacht voor jouw presentatie, geef het aan. Of weet je helemaal niet wat je wilt en wil je de tijd hebben om dat goed uit te zoeken. Ook dat is mogelijk.
 •  Elk traject bestaat grofweg uit:
  • Verwerking van het verlies van je baan
  • Zelfonderzoek: oriëntatie op wat je wilt en kunt
  • Oriëntatie op de markt
  • Sollicitatietraining: CV, sollicitatiebrief, sollicitatiegesprekken, oriëntatie op eigen bedrijf
  • Marktbenadering: netwerken, solliciteren, inschrijven bij bureaus en op internet
  • Onderhandelingsgesprekken voeren
  • Of jij al die aspecten wilt en of je er evenveel aandacht aan wilt besteden, heb je zelf voor een groot gedeelte in de hand. Dus geef je eigen wensen duidelijk aan.

en tot slot………

Outplacement is per definitie maatwerk met als doel een onprettige situatie om te zetten in een WIN Situatie.